ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3190/03 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Προαγωγή του πιλότου που προκάλεσε την καταστροφή στο όρος Cermis.