Predmet T-650/13: Rješenje Općeg suda od 10. rujna 2014. – Lomnici protiv Parlamenta ( „Tužba za poništenje — Predstavka upućena Europskom parlamentu koja se odnosi na novi zakon o slovačkom državljanstvu — Predstavka proglašena dopuštenom — Odluka o okončanju postupka — Akt koji se ne može pobijati pravnim lijekom — Nedopuštenost” )