Sag T-650/13: Rettens kendelse af 10. september 2014 — Lomnici mod Parlamentet (Annullationssøgsmål — andragende til Europa-Parlamentet vedrørende den nye lov om slovakisk statsborgerskab — andragende, der er antaget til behandling — beslutning om at afslutte proceduren — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — afvisning)