Uredba Komisije (ES) št. 1168/2007 z dne 5. oktobra 2007 o prepovedi ribolova na trsko v Baltskem morju v podrazdelkih 22–24 (vode ES) s plovili, ki plujejo pod zastavo Finske