Pisno vprašanje E-4140/09 vlaga Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) za Komisijo. Sodbe evropskega sodišča na področju izobraževanja