IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o jamstvima koji se pokrivaju iz općeg proračuna Stanje na dan 31. prosicna 2012.