2004/768/EB: 2004 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Vokietijos pakaitinio nario skyrimo