2004/768/EK: A Tanács határozata (2004. július 26.) a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről