2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Darbuotojų judėjimo laisvės patariamojo komiteto Vengrijai atstovaujantys nariai ir pakaitiniai nariai