Odluka (EU) 2020/1331 Europske središnje banke od 15. rujna 2020. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjernosti te stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2017/936 (ESB/2020/39)