Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 992/2014 af 22. september 2014 om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 950/2014