Mål T-843/16: Tribunalens dom av den 28 februari 2018 – dm-drogerie markt mot EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket Foto Paradies — Absolut registreringhinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001))