T-843/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 28-i ítélete – dm-drogerie markt kontra EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — Foto Paradies európai uniós szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)