Kommissionens afgørelse (EU) 2020/2152 af 17. december 2020 om de gebyrer, der skal betales til Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for indsamling, behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger indberettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (EØS-relevant tekst)