Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 269, 14 październik 2005