Francja przeciwko Komisji Wyrok Trybunału z dnia 15 grudnia 1987 r. # Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Finanowanie EFOiGR. # Sprawa 336/85. TITJUR