Odluka Vijeća (EU) 2018/902 od 21. travnja 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola uz Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji