Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 132/2003 od 26. rujna 2003. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u$