Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy - CZĘŚĆ III — POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII - TYTUŁ VI — FUNKCJONOWANIE UNII - ROZDZIAŁ I — POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE - Sekcja 2 — Organy doradcze Unii - Podsekcja 2 — Komitet Ekonomiczno-Społeczny - Artykuł III-392