Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/596, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020, tuen myöntämisestä vähintään kahdeksan kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan tuoreen ja jäähdytetyn lihan yksityiseen varastointiin ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta