Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/596, 30. aprill 2020, millega antakse kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske ja jahutatud liha eraladustamise toetust ning määratakse eelnevalt kindlaks toetuse suurus