Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/596 af 30. april 2020 om ydelse af støtte til privat oplagring af fersk og kølet kød af kvæg på mindst otte måneder og om forudfastsættelse af støtten