Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. junija 2005 v zadevi T-315/03, Hans-Peter Wilfer proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (Znamka Skupnosti — Besedna znamka ROCKBASS — Absolutni razlogi za zavrnitev — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 — Preučevanje dejstev s strani odbora za pritožbe po uradni dolžnosti — Neupoštevanje trditev tožeče stranke — Člen 74(1) in (2) Uredbe št. 40/94)