Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio, 8 päivänä kesäkuuta 2005, asiassa T-315/03, Hans-Peter Wilfer vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki ROCKBASS — Ehdottomat hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Valituslautakunnan suorittama asiasisällön tutkiminen viran puolesta — Kantajan esittämien seikkojen huomiotta jättäminen — Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 ja 2 kohta)