Esimese Astme Kohtu otsus 8. juuni 2005. aasta kohtuasjas T-315/03: Hans-Peter Wilfer versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk ROCKBASS — Absoluutsed keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c — Faktide kontrollimine apellatsioonikoja omal algatusel — Hageja esitatud teabe arvestamata jätmine — Määruse nr 40/94 artikli 74 lõiked 1 ja 2)