Službeni list Europske unije, L 16, 23 siječnja 2016