2010/548/EU: Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä toukokuuta 2010 , vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008