2018 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/325, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 3 dalis