Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2041 annettu 11 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/585 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kussakin jäsenvaltiossa otettavien ja analysoitavien näytteiden määrästä Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä eroamisen vuoksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)