Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) oraz protokół 30 (w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki) do Porozumienia EOG [2020/846]