Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta 89/686/EGS o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (Besedilo velja za EGP. )