Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 89/686/CEE a Consiliului privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protecție (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare) (Text cu relevanță pentru SEE. )