Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst