Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 26 februari 2001 om förstärkning av Europeiska unionens förmåga på räddningstjänstens område