Rezolúcia Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady z 26. februára 2001 o posilnení schopností Európskej únie v oblasti civilnej ochrany (2001/C 82/01)