Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 26 februari 2001 over de versterking van de capaciteit van de Europese Unie op het gebied van civiele bescherming