Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, Euroopan unionin valmiuksien vahvistamisesta pelastuspalvelun alalla