Il-lista tal-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom fir-rigward tal-Artikoli 15(2), 17(8) u 21(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 2020/C 51/06