A tagállamok és illetékes hatóságaik listája az 1005/2008/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése, 17. cikkének (8) bekezdése és 21. cikkének (3) bekezdése tekintetében 2020/C 51/06