Popis država članica i njihovih nadležnih tijela u vezi s člankom 15. stavkom 2., člankom 17. stavkom 8. i člankom 21. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 2020/C 51/06