Odluka Vijeća (EU) 2020/1492 od 12. listopada 2020. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova u pogledu donošenja zajedničkih operativnih postupaka (Tekst značajan za EGP)