Predmet C-551/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. listopada 2016. uputio Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) – J. Klein Schiphorst protiv Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen