A Bizottság (EU) 2021/583 végrehajtási határozata (2021. április 9.) az Amerikai Egyesült Államok kijelölt szerződéses piacainak a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről szóló (EU) 2016/1073 végrehajtási határozat módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)