Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/583 оd 9. travnja 2021. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/1073 o istovrijednosti odabranih tržišta ugovora u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)