Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/583 ze dne 9. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1073 o rovnocennosti určených smluvních trhů ve Spojených státech amerických v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)