predmet C-658/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 23. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Poljska) — postupak koji je pokrenuo WB (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EU) br. 650/2012 — Članak 3. stavak 1. točke (g) i (i) — Pojam,odluka’ u nasljednim stvarima — Pojam,javna isprava’ u nasljednim stvarima — Pravna kvalifikacija nacionalne potvrde o nasljeđivanju — Članak 3. stavak 2. — Pojam „sud” — Izostanak obavijesti o javnim bilježnicima kao nesudskim tijelima koja izvršavaju sudske funkcije poput sudova koju država članica nije dostavila Europskoj komisiji)