Kommissionens förordning (EG) nr 2440/2001 av den 13 december 2001 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg från skördar före 2001 som innehas av det tyska interventionsorganet för export till alla tredje länder, med undantag av zon VII