Asia T-550/08 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 30.6.2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Komission päätös, jolla määrätään sakko maksettavaksi — Täytäntöönpanon lykkäämistä ja välitoimien (maksetun sakon takaisin maksaminen ja pankkitakuun raukeaminen) määräämistä koskevan pyyntö — Fumus boni juriksen ja kiireellisyyden puuttuminen)