de Jaeck TITJUR Opinia rzecznika generalnego Ruiz-Jarabo Colomer przedstawione w dniu 12 września 1996 r. # E.J.M. de Jaeck przeciwko Staatssecretaris van Financiën. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hoge Raad - Niderlandy. # Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących. # Sprawa C-340/94.