Odluka Komisije (EU) 2019/721 оd 30. travnja 2019. o predloženoj građanskoj inicijativi pod nazivom „Kohezijska politika za jednakost regija i održivost regionalnih kultura” (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3304)